AFIRMATIVNI CENTAR

Afirmativni centar je organizacija osnovana 2010.godine u Beogradu, a od 2012.godine uspešno realizuje svoje projekte i u Crnoj Gori.

Kroz svoj rad, Afirmativni centar dugi niz godina pruža priliku mladima da se kroz naše manifestacije, programe i projekte, na najbolji način predstave i afirmišu. Kroz naše programe prošlo je nekoliko hiljada članova. Neki od njih su danas afirmisani modeli, glumci, voditelji…

Ciljevi Afirmativnog centra su unapređenje kvaliteta života kroz ukazivanje na socijalno poželjne modele ponašanja – zdravstvenog, kulturnog, sportskog i ekološkog sadržaja. Afirmativni centar čine iskusni i stručni ljudi sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i omladinom, kao i uspešni organizatori i realizatori velikog broja projekata, radionica, akcija i manifestacija.

LADIES CORNER I AFIRMATIVNI CENTAR

Ladies Corner u saradnji sa Afirmativnim centrom deci nudi mogućnost angažovanja i afirmacije kroz razne projekte i manifestacije koje centar organizuje, a jedna od njih je i Teen & Kids fashion weekend, vikend mode za decu i tinejdžere.

Program svakog Teen & Kids fashion weekend-a je posvećen promovisanju dečijeg talenta. Pružamo priliku mladima i deci da svoje znanje, predan rad i sve one velike i male snove ostvare kroz ovu manifestaciju.

Lista naših dosadašnjih partnera u realizaciji ove manifestacije govori i o kvalitetu koji želimo da ponudimo i održimo, a pokroviteljstvo Skupštine grada Beograda , pokazuje da je ova manifestacija prepoznata kao značajna za kulturni život i svojim bogatim sadržajem prevazilazi okvire modnog dešavanja.