SHOWDANCE

Show dance je vrsta plesa koja podrazumeva kombinaciju modernog baleta,densa i ritmičke gimnastike.Svaki trener je dužan da vežbe prilagodi uzrastu dece sa kojom radi. Sa decom od 4-6 godina vežbe snage,osnovi gimnastike i baleta,plesne pozicije i skokovi uče se korz igru i rešavanje zadataka.

Decu podstičemo na kreativno razmišljanje ,odgovornost i timski rad. Deca uzrasta od 7-15 godina postižu rezultate ozbiljnijim metodama vežbanja.Sa njima se za razliku od mlađe dece rade treninzi kondicije,akrobacijei podrške, kao i II i III nivo istezanja vežbi snage i skokova.

MODERN DANCE

Modern dance u osnovi koristi elemente baleta i gimnastike s tim da plesac uglavnom bira tehniku koju ce primeniti za svaku koreografiju.

JAZZ BALET

Jazz balet je moderna tehnika koja se bazira na baletskoj tehnici, koja je dopunjena opustenijim I slobodnijim plesnim elementima.